Fokus på energiforbrug med KNX

Fokus på energiforbrug med KNX

I vores projekt El Mirador har vi valgt at holde stor fokus på det for økonomien vigtige energiforbrug. Klimaforandringer og færre ressourcer i fremtiden betyder at energiforbrug fremadrettet bliver et voksende tema, og bygninger udgør i dag 40% af al energiforbrug på verdensplan.

Energiforbruget kan deles op i strøm, gas, vand og varme. I El Mirador bliver det primært strøm og vand, som er de forbrugskilder, der har indflydelse på driftsomkostningerne.

Fokus er rettet på tre hovedområder for at opnå en bedre energiudnyttelse:

  • Bygningskonstruktionen.
  • Varmepumpesystem med integreret solfangere.
  • Intelligent bygningsautomatik (KNX).

Da vores fokus er på energiforbrug vil vi i bygningskonstruktionen tage højde for valg af de bedste materialer og arkitektur med koncentration om at skærme af for klimaet men samtidig udnytte den ”gratis” energi klimaet kan tilbyde.

Varmepumpesystemer og solfangere installeres til primært opvarmning af brugsvand og pool mv.

KNX systemet bliver et fælles netværkssystem, som kan få alle systemer til at ”snakke sammen” og herved opnå optimal effektivisering af energiforbruget uden atgå på kompromis med den daglige komfort.

Et forskningsprojekt udført ved universitet i Bremen, viste i hvor høj grad energibesparelser er mulige ved at tænke intelligent styresystem som KNX ind i byggeprojekter. KNX komponenter blev installeret til regulering af varme/køling og belysning i en basisbygning og gennem 4 år blev data indsamlet med reference til en tilsvarende bygning uden KNX.

Resultatet blev at bygningen med intelligent styring opnåede en samlede besparelse på imponerende 50%.

Kilde: http://www.teknordisk.dk/erhverv/intelligente-installationer/

Ved at integrere yderlige parametre som fx udnyttelse af kølig natteluft til nedkøling af en varm bygning med ventilation og styring af solgardiner via en vejrstation, kan vi i El Mirador tilbyde yderligere markante besparelser på energiforbruget.

I projektet El Mirador kan vi derfor som noget nyt og unikt tilbyde køberne at tilvælge options i KNX-systemet til at optimere energiforbruget i det enkelte hus ved eksempelvis:

  • Implementering af styring for klimaanlæg.
  • Rumstyring af enkeltværelser.
  • Innovativ lysstyring.
  • Natkølingsfunktion.
  • Automatisk styring af solgardiner.

Hele KNX systemet implementeres i El Mirador i tæt samarbejde med specialisten BMS Consult l.s, som er dansk ejet med base på Costa del Sol, hvilket giver klare fordele iprojektering, udførelse og efterfølgende support.

I kan læse mere om vores tanker omkring KNX systemet og vores tanker bag ved at trykke her